KomunikatSzanowni Państwo!
1) Przypominamy, iż zgodnie obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat dodatkowy koszt realizacji przelewu za pośrednictwem systemu Sorbnet wynosi 25 zł.
2) Informujemy, że formularze wniosków 300+ i 500+ znajdziecie Państwo w module "Wnioski" naszego serwisu bankowości internetowej.
3) Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT. Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w systemie bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet oraz w placówce banku. Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego. Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej.

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj